PUNTA FARO    (vodka,ron,soho,fresa, lychee.)  $ 40.000

PARADISE                  (ron blanco, frangelico, curazao, piña)                    $ 40.000